Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Apoštolská církev, sbor Havířo
15.11.2015 Radek Vampola – Poznatelný Bůh.

15.11.2015 Radek Vampola – Poznatelný Bůh.

Přísloví 3:5 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. Efezským 4:7-14 Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud … Pokračovat ve čtení »

Comments