Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Apoštolská církev, sbor Havířo
10.01.2016 Marek Kaminski – Církev z Božího pohledu.

10.01.2016 Marek Kaminski – Církev z Božího pohledu.

Lukáš 15:20-32 I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´ Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte … Pokračovat ve čtení »

Comments