Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Apoštolská církev, sbor Havířo
07.02.2016 Larry Martin – Bůh ví všechno.

07.02.2016 Larry Martin – Bůh ví všechno.

Ezechiel 37:1-4 Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým Duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle – celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. „Synu člověčí,“ řekl mi, „mohou ty kosti ožít?“ „Panovníku Hospodine,“ odpověděl jsem, „to víš ty.“ Tehdy … Pokračovat ve čtení »

Comments