Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Aktiespanarna
Share
  • 3 years ago
Aktiespanarna Ep11 - Blankning, mutor och konkurs

Aktiespanarna Ep11 - Blankning, mutor och konkurs

Fler bolag forsätter att komma till börsen. Intresset för att teckna sig har varit fortsatt stort och bolagen har stigit i inledningshandeln. Kommer trenden att hålla i sig eller ser vi en avmattning? Efter att oegentligheter upptäcks i Trustbuddy som varit noterat på First North är bolaget nu försatt i konkurs. Aktiespanarna dyker närmare i vad som hänt. Telia har under lång tid uppfattats som ett stabilt och lite tråkigt bolag. Nu har det däremot börjat storma rejält kring Telia. Mutskandaler har uppdagats, ledningen har aviserat att de drar sig tillbaka från Euroasien och analysfirman Muddy Waters har sänkt aktiekursen genom kraftfulla anklagelser mot bolaget i ett öppet brev. Aktiespanarna tittar närmare på beskyllningarna och diskuterar huruvida det går att göra rena affärer i korrupta länder. Slutligen avhandlas digitala trender och ett upprop mot Volkswagen.

Comments