Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Akademiliv
Share
  • 1 year ago
Flickor med ADHD är inte som pojkar

Flickor med ADHD är inte som pojkar

Lika många flickor som pojkar har ADHD – men flickornas upptäcks ofta för sent. Vi pratar med Svenny Kopp – pionjär för genusfrågor inom svensk psykiatri och expert på flickor med ADHD.

Alla personer med ADHD har tre symptom:
• överaktivitet,
• brist på impulskontroll och
• brist på uppmärksamhet.

Generellt beter sig flickor och pojkar fortfarande olika – därför märks symptomen på olika sätt.
I sociala sammanhang har flickor lärt sig att vara lugna, men hemma kan en flicka vara lika utåtagerande och destruktiv som en pojke.
Skolan är nyckeln, där upptäcks de flesta med ADHD.

Om man generaliserar kan man säga att pojkar upptäcks tidigt eftersom de stör ordningen i klassrummet och omgivningen, flickor upptäcks senare, ofta när deras skolresultat dalar eller de får problem med det sociala livet.

Detta behöver vi ändra på för att ge flickorna bästa möjliga liv.

Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och verksam vid Gillbergcentrum, Sahlgrenska aka

Comments