We are removing our fees for every Select subscription for 3 months to help support creators

Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Teatrologie
Share
  • 12
  • 11 months ago
Současné finské divadlo - přednáška A. Štollové a Otty Kauppinena

Současné finské divadlo - přednáška A. Štollové a Otty Kauppinena

Současné finské divadlo je dramaturgicky velmi bohaté: zpracovává aktuální témata od ekologie a vztahu k přírodě přes problematiku genderu a náboženského vyznání až k návratu k rituálu a animálnosti člověka. Pojem „současné divadlo“, finsky „nykyteatteri“ je však také terminus technicus, kterým se ve Finsku označuje postdramatické divadlo vycházející z přesvědčení, že tradiční divadelní formy k ohledávání životní zkušenosti současného člověka už nestačí.

Alžběta Štollová, M.A. (*1981) vystudovala baltistiku se specializací na finštinu na FF MU v Brně a finský jazyk a kulturu na Helsinské univerzitě. Překládá především finské drama a literaturu pro děti a mládež.

MgA. Otto Kauppinen (*1991) vystudoval divadelní dramaturgii na JAMU v Brně, kde je nyní na doktorském studiu. Působil jako dramaturg Divadla Feste a věnuje se překladu současného finského dramatu do češtiny.

Comments