We are removing our fees for every Select subscription for 3 months to help support creators

Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Teatrologie
Share
  • 23
  • 1 year ago
Miroslav Kindl: Maškaráda a díl komedie...

Miroslav Kindl: Maškaráda a díl komedie...

Obrazové a grafické dokumentace festivit středoevropských Habsburků v 17. století

Nejprestižnějšími a nejnákladnějšími typy dvorských festivit raně novověkého panstva byla divadelní představení neboli dramma per musica, dramma musicale či specifičtější holdovací formy jako serenata, festa teatrale, componimento per musica, servizio di camera, applauso per musica ad. Na realizaci dvorských slavností se podílelo velké množství umělců různého zaměření. V průběhu 17. století sledujeme strmý růst počtu zaměstnanců a příznivců císařského dvora ve střední Evropě, zabývajících se tvorbou a dokumentací slavností. Již z druhého desetiletí 17. století máme dochovány jak textové přepisy představení ve formě libret a komentářů v korespondenci, tak grafické přepisy ve formě mědirytových tisků. Druhá polovina století je vedle rozsáhlého fondu grafiky bohatá i na obrazové přepisy – takzvaný portrait historié.

Comments