We are removing our fees for every Select subscription for 3 months to help support creators

Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Teatrologie
Share
  • 5
  • 9 months ago
Marcela Magdová: Ruské "nové drama": od subkultury k mainstreamu

Marcela Magdová: Ruské "nové drama": od subkultury k mainstreamu

Na počátku nového milénia se v různých odborných statích i recenzích začalo v souvislosti se současnou ruskojazyčnou dramatikou operovat s pojmem „новая драма“ („nové drama“); klíčový problém však tkvěl ve zmateném používání tohoto termínu a nepřesném určení jeho obsahu. Byla jím označována dokumentární dramata formy verbatim, ale i původní tvorba blízká britskému směru in-yer-face Theater, později se nálepka přesunula na dílčí scény, režiséry, kritiky a dokonce i diváky. Pomyslně ustavené hnutí vytvářelo dojem výjimečné a elitní kultury, která se programově vymezuje proti systému ruského repertoárového divadla, komerci a mainstreamu.

Mgr. Marcela Magdová, Ph.D. vystudovala divadelní vědu a historii na FF UK. Doktorát získala na pražské DAMU. Zabývá se ruským divadlem a dramatem, z ruštiny přeložila několik současných her. Věnuje se divadelní publicistice a kritice. Působí jako pedagožka na VOŠ herecké a externě na KTK DAMU.

www.teatrologie.cz

Comments