We are removing our fees for every Select subscription for 3 months to help support creators

Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Teatrologie
Share
  • 11
  • 2 years ago
Helena Spurná: "Známý neznámý" Oldřich Stibor

Helena Spurná: "Známý neznámý" Oldřich Stibor

Přednáška Heleny Spurné byla věnována divadelnímu Režisérovi Oldřich Stiborovi. V minulých dobách historiky divadla nekriticky vynášen za sociálně angažovanou tvorbu, zařadil se Stibor po roce 1989 mezi umělce nepohodlné či přímo určené k zapomnění pro jejich příslušnost ke komunistické straně. Obraz divadelních aktivit, kulturní a politické činnosti „olomouckého“ režiséra byl ale ve skutečnosti mnohem pestřejší.
Autorka knihy Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901–1943) upřela pozornost právě k nim a v krátkých sondách doplněných obrazovou dokumentací předestřela předolomouckou éru O. Stibora, seznámila s jeho plenérovými inscenacemi, objasnila jeho přínos operní režii v Olomouci a snahy o rozšíření repertoáru tamního Českého divadla, zmínila spolupráci s ochotníky. Smyslem setkání bude rovněž připomenout některé metodologické otázky a problémy divadelněhistorického výzkumu, které při ohledávání tématu vyvstaly.

Comments