We are removing our fees for every Select subscription for 3 months to help support creators

Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Teatrologie
Share
  • 23
  • 2 years ago
Eliška Poláčková: Teatralita středověku

Eliška Poláčková: Teatralita středověku

V přednášce byly představeny některé závěry disertační práce „Teatralita středověké literatury doby lucemburské“, kterou autorka obhájila v roce 2017 na Katedře divadelních studií FF MU. Na příkladech z českého středověku naznačila, že pole zkoumání středověkého divadla je možné rozšířit o další jevy, jako je panovnický vjezd, svatba, mešní liturgie, turnaj apod. Tyto tzv. kulturní performance byly představeny „teatrologickým okem“ a cílem bylo ukázat, že i ony pro středověkého člověka představovaly divadlo sui generis.

Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. je odbornou asistentkou Katedry divadelních studií FF MU a vědeckou pracovnicí Oddělení antických tradic Kabinetu pro klasická studia FÚ AV ČR.

Comments