Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Teatrologie
Share
  • 15
  • 1 year ago
Anna Hejmová: Obrazy těla a pohybu

Anna Hejmová: Obrazy těla a pohybu

Tématem přednášky bude vizualita masových tělovýchovných performancí a jejich reprezentace ve veřejném prostoru od šedesátých let 19. století do roku 1989. Chronologická struktura přednášky vychází z předpokladu, že vizuální motivy a symboly migrují a že se jejich význam mění na základě konkrétního společenského a kulturního kontextu. Titul i koncept přednášky jsou odvozeny ze stejnojmenné dizertační práce obhájené na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM.

28. 11. 2019, IDU

Mgr. Anna Hejmová, Ph.D. studovala sociálně-politickou publicistiku a divadelní vědu. Ve svém výzkumu se zabývá vizualitou tělesných kulturních performancí, efemérní architekturou tohoto typu performancí a historií divadelní fotografie. Pracuje v Oddělení sbírek a archivu Institutu umění – Divadelním ústavu.

Comments