Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 10
  • 1 year ago
21. P.S Ngộ Thông-CGVLT-29.04.2017-Tự Phần-Ðức Tuân Phổ Hiền-Trang 132

21. P.S Ngộ Thông-CGVLT-29.04.2017-Tự Phần-Ðức Tuân Phổ Hiền-Trang 132

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017 - [Trang 132]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
B. TỰ PHẦN:
B.1 THÔNG TỰ
2. Ðức Tuân Phổ Hiền (德 遵 普 賢)

“Đông phương khứ thử Phật sát thập thiên câu-chi, hữu nhất thế giới danh Bảo Minh. Phật danh Sư Tử Minh Thanh Như Lai, hữu nhất Bồ Tát danh Thiện Tư Nghị (tức Thiện Tư Duy),...
---

Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Chùa Bát Nhã - Cali
Thời Gian : [05:00-07:00 VN] - 29/4/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 7 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật

Comments