Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 18
  • 2 years ago
07. P.S Ngộ Thông-CGVLT-14.04.2017-Khái Yếu-Trang 50

07. P.S Ngộ Thông-CGVLT-14.04.2017-Khái Yếu-Trang 50

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017

A. KHÁI YẾU [Trang 50]
4. Phương tiện lực dụng

* Trì Danh Niệm Phật:
Chính là điều được kinh này đề cao: Xưng niệm danh hiệu A Di Ðà Phật. Thiện Ðạo đại sư bảo: “Chỉ có con đường tắt tu hành là niệm A Di Ðà Phật”.
---

Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Hội Canada
Thời Gian : [21:30-22:30 VN] - 14/4/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 7 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật

Comments