Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 46
  • 2 years ago
02. P.S Ngộ Thông - CGKVLT - 09.04.2017 - Giáo Khởi Nhân Duyên

02. P.S Ngộ Thông - CGKVLT - 09.04.2017 - Giáo Khởi Nhân Duyên

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017

GIÁO KHỞI NHÂN DUYÊN

Giáo khởi nhân duyên là nói về nhân duyên hưng khởi đại giáo. Trước hết, trình bày sự hưng khởi của Phật giáo và pháp môn Tịnh Ðộ, rồi mới thuật rõ nhân duyên hưng khởi kinh này.
Phàm hết thảy các pháp chẳng ngoài nhân duyên. Nhân duyên hưng khởi đại giáo vô lượng, mà vô lượng nhân duyên lại chỉ là một đại sự nhân duyên. Kinh Pháp Hoa dạy: “Chư Phật Thế Tôn duy nhất dĩ nhất đại sự nhân duyên cố, xuất hiện ư thế” (Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà thị hiện xuất hiện trong đời). “Duy dĩ Phật chi tri kiến, thị ngộ chúng sanh” (Chỉ là đem tri kiến Phật chỉ bày, giác ngộ chúng sanh).
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông

Địa Điểm : TỊNH TÔNG HỌC HỘI MỸ QUỐC

Thời Gian : 20:45-22:45 VN [9:45 - 11:45 Boston] - 9/4/2017
---

Nam Mô A Mi Đà Phật

Comments