Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 20
  • 1 year ago
93. P.S Ngộ Thông-CGVLT-08.07.2017-Chánh Tông Phần-Tam Bối Vãng Sanh-Trang 597

93. P.S Ngộ Thông-CGVLT-08.07.2017-Chánh Tông Phần-Tam Bối Vãng Sanh-Trang 597

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017 - [Trang 597]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
C. CHÁNH TÔNG PHẦN
24. Tam Bối Vãng Sanh (三 輩 往 生: Ba bậc vãng sanh)
Chánh kinh:
Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục nhi tác sa-môn, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Thử đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A Di Đà Phật, dữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Kinh tu du gian, tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc, tiện ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại.
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện – Làng A Mi Đà - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 08/07/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 07 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.

Comments