Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 44
  • 1 year ago
20. P.S Ngộ Thông-CGVLT-14.09.2017- Đức Tuân Phổ Hiền -Trang 138.

20. P.S Ngộ Thông-CGVLT-14.09.2017- Đức Tuân Phổ Hiền -Trang 138.

[LIVE - TRỰC TIẾP] - [http://mixlr.com/tinhtonghocvien/]
https://www.tinhtonghocvien.org/thinh-phap-online
CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 08 - 2017 - [Trang 138]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
B. TỰ PHẦN:
B.1 THÔNG TỰ
2. Ðức Tuân Phổ Hiền (德 遵 普 賢)
Chánh kinh:

Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung, du bộ thập phương, hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn.

Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 14/09/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 08 :
https://goo.gl/9rZJqe
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.
---

Comments