Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 68
  • 1 year ago
142. P.S Ngộ Thông-CGVLT-22.8.2017-Lưu Thông Phần-Độc Lưu Thử Kinh-Trang 908

142. P.S Ngộ Thông-CGVLT-22.8.2017-Lưu Thông Phần-Độc Lưu Thử Kinh-Trang 908

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017 - [Trang 908]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
D. LƯU THÔNG PHẦN
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 22/08/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 07 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.
---
45. Độc Lưu Thử Kinh (獨 留 此 經 - Riêng lưu lại kinh này)

Comments