Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 26
  • 1 year ago
137. P.S Ngộ Thông-CGVLT-19.08.2017-Lưu Thông Phần-Thọ Bồ Đề Ký-Trang 894

137. P.S Ngộ Thông-CGVLT-19.08.2017-Lưu Thông Phần-Thọ Bồ Đề Ký-Trang 894

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017 - [Trang 894]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
D. LƯU THÔNG PHẦN
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 19/08/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 07 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.
---
44. Thọ Bồ Ðề ký(受 菩 提 記)

Comments