Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 15
  • 1 year ago
117. P.S Ngộ Thông-CGVLT-30.07.2017-Chánh Tông Phần-Chân Thật Công Đức-Trang 726

117. P.S Ngộ Thông-CGVLT-30.07.2017-Chánh Tông Phần-Chân Thật Công Đức-Trang 726

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017 - [Trang 726]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
C. CHÁNH TÔNG PHẦN
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 30/07/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 07 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.
---
32. Thọ lạc vô cực (壽 樂 無 極: Thọ mạng và niềm vui vô cực)
Phật cáo Di Lặc Bồ Tát, chư thiên nhân đẳng:
- Vô Lượng Thọ quốc, Thanh Văn, Bồ Tát, công đức trí huệ, bất khả xưng thuyết. Hựu kỳ quốc độ vi diệu an lạc, thanh tịnh nhược thử. Hà bất lực vi thiện, niệm đạo chi tự nhiên.

Comments