Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 10
  • 1 year ago
102. P.S Ngộ Thông-CGVLT-17.07.2017-Chánh Tông Phần-Lễ Cúng Thính Pháp-Trang 659

102. P.S Ngộ Thông-CGVLT-17.07.2017-Chánh Tông Phần-Lễ Cúng Thính Pháp-Trang 659

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017 -07 -17 [Trang 659]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
C. CHÁNH TÔNG PHẦN
26. Lễ Cúng Thính Pháp (禮 供 聽 法)
Phật ngữ phạm lôi chấn
Bát âm sướng diệu thanh
Thập phương lai Chánh Sĩ
Ngô tất tri bỉ nguyện
Chí cầu nghiêm tịnh độ,
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện – Làng A Mi Đà - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 17/07/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 07 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.

Comments