Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
061. P.S Ngộ Thông-CGVLT-23.10.2017- Phát Đại Thệ Nguyện -Trang 325

061. P.S Ngộ Thông-CGVLT-23.10.2017- Phát Đại Thệ Nguyện -Trang 325

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 08 - 2017 - [Trang 325]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
C. CHÁNH TÔNG PHẦN
6. Phát đại thệ nguyện (發 大 誓 願)
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Mỹ Quốc
Thời Gian : [00:00h -02:00h VN] – 23/10/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 08 :
https://goo.gl/9rZJqe
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.
---

Comments