Don’t miss the next upload by СтудентскиАД!

Join free & follow СтудентскиАД to be the first to hear it.

Join & follow
Share
StudentskiAD - 18.11.14

StudentskiAD - 18.11.14

В този брой на "СтудентскиАД" основна тема на предаването е организираното мероприятие по случай Деня на философията във Философски факултет на Софийски университет. На гости на Валентин Янков в студиото са две студентки на факултета, които са в основата на организираното събитие - Лора Дулова и Йоанна Ангелова.
В "Отдел СтудентскиАД" продължаваме да нищим проблема на Маги, студент, живеещ на общежитие, на когото е отказано да му бъдат възстановени парите от държавна субсидия въпреки представена служебна бележка за лятна практика. В този брой се опитахме да отговорим двата основни въпроса по случая: "Как студентите могат да разберат какво се изисква от тях, за да си възстановят парите?" и "Защо е допуснат двоен стандарт в случая?"
В рубриката ни за живота в студентските общежития "В кошера" ви Гергана Ангелова и Марина Колева със съдействието на Валентин Янков ви представиха блок 55, входове А и Б. Те са част от общежитията на СУ и имат обща легова база от над 500 легла.

Comments