Don’t miss the next upload by СтудентскиАД!

Join free & follow СтудентскиАД to be the first to hear it.

Join & follow
Share
Otdel StudentskiAD - broi 2

Otdel StudentskiAD - broi 2

В този брой на "Отдел СтудентскиАД" продължаваме да нищим проблема на Маги - студент, живеещ на общежитие, на когото е отказано да му бъдат възстановени парите от държавна субсидия въпреки представена служебна бележка за лятна практика. Опитахме да отговорим двата основни въпроса по случая:
- Как студентите могат да разберат какво се изисква от тях, за да си възстановят парите?
- Защо е допуснат двоен стандарт в случая?

Comments