Πρόσβαση Ζωής - H Λία Καδέρογλου φιλοξενεί τον αξιότιμο π. Κωνσταντίνο Παπανικολάου, Διευθ. του ΙΕΑ

Πρόσβαση Ζωής - H Λία Καδέρογλου φιλοξενεί τον αξιότιμο π. Κωνσταντίνο Παπανικολάου, Διευθ. του ΙΕΑ

Playing tracks by

Ellie Goulding, Optimiztiq and Gary Moore.

H Λία Καδέρογλου φιλοξενεί τον αξιότιμο π. Κωνσταντίνο Παπανικολάου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης σε μία συζήτηση εκ βαθέων για την αναπηρία, τα μοντέλα σκέψης που επηρεάζουν την στάση της κοινωνίας απέναντι στην αναπηρία, τις κοινοτικές δράσεις για την απάλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού, την οργάνωση του εθελοντισμού και το μέλλον αντίστοιχων δράσεων στην Ελλάδα του σήμερα.

ACCESS for LIFE and Lia Kaderoglou is hosting Fr. Konstantine Papanikolaou, Director of Community-based Rehabilitation Institute in a dialogue regarding disability, models of thought that are affecting the stand of society towards disability, community actions that try to alleviate social exclusion, the management of the volunteer movement and the future prospects of similar actions and projects in contemporary Greece.

Comments