"Ο Παντοκράτωρ" Ο κ. Δημήτρης Μαυρόπουλος μας μιλά για το Λόγο, το Χριστό, το Πρόσωπο, τη σχέση κ.α.

"Ο Παντοκράτωρ" Ο κ. Δημήτρης Μαυρόπουλος μας μιλά για το Λόγο, το Χριστό, το Πρόσωπο, τη σχέση κ.α.

Ποιός είναι ο Χριστός; Τι σημαίνει μία σχέση μαζί Του; Τι είναι το πρόσωπο; Η εικόνα και η ομοίωση;...Έννοιες και βιώματα όπως ανακύπτουν καθώς συζητούμε με τον θεολόγο και στοχαστή κο Δημήτρη Μαυρόπουλο στη σειρά αυτή εκπομπών με αφορμή το βιβλίο του "Διερχόμενοι δια του Ναού". Ερευνήσαμε τα της Αυλής, της Κλίμακας, του Νάρθηκα και σε αυτήν την εκπομπή εισερχόμαστε στο Ναό και συναντάμε τον Παντοκράτορα που δεσπόζει στον τρούλο, σηκώνουμε το βλέμμα ψηλά και σχετιζόμαστε με τον Λόγο. (επιμέλεια-παραγωγή: Ζωή Μουμτζίδου, Δημήτρης Σαββίδης)

Comments