Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οσπρίων και άλλων ειδών διατροφής "ΨΥΧΑΝΘΟΣ" στις Εναλλακτικές Διαδρομές

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οσπρίων και άλλων ειδών διατροφής "ΨΥΧΑΝΘΟΣ" στις Εναλλακτικές Διαδρομές

Ο κος Δημήτρης Μάλκας μοιράζεται το ιστορικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οσπρίων και άλλων ειδών διατροφής Καρδίτσας, το στοίχημα που κερδήθηκε στην περιοχή υπό την αιγίδα της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ώστε να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες για την παραγωγική και οικονομική της προκοπή, για τις ιδιαιτερότητες της νέας μορφής του αγροτικού συνεταιρισμού, το νέο θεσμικό πλαίσιο, τη συνδρομή σε άλλα συνεργατικά εγχειρήματα και το όραμα για ένα ευρύτερο κίνημα αλληλέγγυας οικονομίας (επιμέλεια-παραγωγή: Γιώργος Γριτζάς, Δημήτρης Σαββίδης)

Comments