Οι δράσεις της ASB στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά στην εκπομπή "Ώρα της Συνανθρωπίας"

Οι δράσεις της ASB στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά στην εκπομπή "Ώρα της Συνανθρωπίας"

Συνομιλούμε με την Αθηνά Λεοντάκη, υπεύθυνη της τεχνικής υπηρεσίας της ASB (www.asb.gr) που φρόντισε για την κατασκευή ενός βιώσιμου οικισμού στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά. Αυτόνομοι χώροι κατοικίας, δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, κοινοί χώροι δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης κ.α. συνθέτουν ένα κατάλληλο περιβάλλον που συντηρεί το αίσθημα του συνοικείν και την τήρηση των κοινών κανόνων διαβίωσης. Συνάμα, ο συντονιστής πεδίου Γιώργος Κεχαγιάς μας εξηγεί όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για να οργανώσουν την ζωή των προσφύγων με σεβασμό, ευελιξία και με την προώθηση νέων πρακτικών, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ένα εσωτερικό γραφείο εξυπηρέτησης δέχεται και διευθετεί όλων των ειδών τα αιτήματα των προσφύγων του κέντρου στα Διαβατά, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος και άλλους οργανισμούς (επιμέλεια-παραγωγη: Βασιλική Φυτώκα).

Comments