Μη βίαιη επικοινωνία: Ο Γιώργος Τσιτσιρίγκος, εκπαιδευτής επικοινωνίας, στις Εναλλακτικές Διαδρομές

Μη βίαιη επικοινωνία: Ο Γιώργος Τσιτσιρίγκος, εκπαιδευτής επικοινωνίας, στις Εναλλακτικές Διαδρομές

Ο κ. Γιώργος Τσιτσιρίγκος, εκπαιδευτής επικοινωνίας, μας μιλά για τη Μη Βίαιη Επικοινωνία, για το πώς μπλοκάρονται οι σχέσεις των ανθρώπων επειδή δεν ακούει ό ένας τον άλλον, για απλές μεθόδους ανοιχτής συζήτησης που βοηθάν μια ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα, για την εμπειρία του από κοινωνικές συνεταιρεστικές επιχειρήσεις και την αξια του να λειτουργούν τακτικά και ανοιχτά ως προς τις ανάγκες των μελών τους...(επιμέλεια-παρουσίαση: Γιώργος Γριτζάς, Δημήτρης Σαββίδης)

Comments