Η ώρα της ΑΡΣΙΣ: Η Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου, επιστημονική υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η ώρα της ΑΡΣΙΣ: Η Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου, επιστημονική υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΑΡΣΙΣ Δρ Αργυρώ Μουμτζίδου, διδακτολόγος και συντονίστρια των Γιορτών Πολυγλωσσίας, σε μια ανοιχτή συζήτηση για την παιδαγωγική προσέγγιση της υποστήριξης παιδιών αλλά κι ενηλίκων, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τη συνεργασία με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες και κυρίως για τον τρόπο που η ΑΡΣΙΣ και όλο της το παιδαγωγικό πρόγραμμα όπως διαμορφώνεται γίνεται γέφυρα συνάντησης και συνύπαρξης. Καινοτόμοι παιδαγωγικοί όροι όπως η συνεκπαίδευση, η εκπαίδευση πρόσβασης, κινητή εκπαίδευση δρόμου και ενδιάμεσος χώρος αναλύονται στο εύρος της εφαρμογής τους στο πεδίο και σε σύνδεση με διεθνείς καλές πρακτικές

Comments