Η ώρα της Άρσις: συζητάμε με την Βαλμπόνα Χυστούνα, συντονίστρια του Κέντρου Υποστήριξης Νέων,

Η ώρα της Άρσις: συζητάμε με την Βαλμπόνα Χυστούνα, συντονίστρια του Κέντρου Υποστήριξης Νέων,

Playing tracks by

Sting and Norah Jones.

Σε αυτήν την εκπομπή φιλοξενείται η συντονίστρια του Κέντρου Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη, Βαλμπόνα Χυστούνα και μας περιγράφει τις δράσεις που αναπτύσσονται για όσα παιδιά διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Ενώ, συζητά μαζί μας θέματα όπως η οικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η συνεργασία με την κοινότητα και πώς οι άνθρωποι της ΑΡΣΙΣ συμμετέχουν σε ένα δίκαιο "δούναι-λαβείν" με όποιον άνθρωπο αξιοποιεί τις υπηρεσίες της.

Comments