Η Άρσις Κοζάνης: ο Δημήτρης Λεούδης μοιράζεται μια σπουδαία εθελοντική προσπάθεια που αποδίδει....

Η Άρσις Κοζάνης: ο Δημήτρης Λεούδης μοιράζεται μια σπουδαία εθελοντική προσπάθεια που αποδίδει....

Συνομιλούμε με τον κοινωνιολόγο Δημήτρη Λεούδη για την ΑΡΣΙΣ Κοζάνης που επί μία δεκαετία λειτουργεί μόνον με εθελοντές ως κοινότητα που δημιουργεί, καινοτομεί, συμμετέχει, συνεργάζεται γιορτάζοντας... Μία κοινότητα όπου δεν υπάρχουν βοηθοί και βοηθούμενοι αλλά μοίρασμα και διάχυση της γνώσης, της εμπειρίας, του βιώματος... Από την ΑΡΣΙΣ Κοζάνης ξεκίνησε και η Γιορτή της Πολυγλωσσίας Κοζάνης, το Πρόγραμμα γάλα και το ψωμί σε αναμονή, οι περιαστικοί λαχανόκηποι και πολλά άλλα μέσα στο κλίμα μιας μεγάλης χαρούμενης παρέας που αγκαλιάζει την πόλη...
Επιμέλεια παρουσίαση: Βασιλική Φυτώκα

Comments