Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Sceniranje
Share
#143 Meta-dojava: Milorad Mladenović i Luka Bešlagić

#143 Meta-dojava: Milorad Mladenović i Luka Bešlagić

Playing tracks by

Einsturzende Neubauten.

[дојава бр. 143]

Emisija Sceniranje
(kao radijska fikcija)
u vidu 𝘳̶̶̶̶̶̶̶𝘢̶̶̶̶̶̶̶𝘻̶̶̶̶̶̶̶𝘨̶̶̶̶̶̶̶𝘰̶̶̶̶̶̶̶𝘷̶̶̶̶̶̶̶𝘰̶̶̶̶̶̶̶𝘳̶̶̶̶̶̶̶𝘢̶̶̶̶̶̶̶
govornih iskaza
govorno-muzičkih matrica
sa Miloradom Mladenovićem (broj kabineta: 302)
i Lukom Bešlagićem (izvođač govora)
o e̴k̴s̴p̴e̴r̴i̴m̴e̴n̴t̴a̴l̴n̴i̴m̴ (teksperimentalnim?)
jezičkim praksama, transtekstualnosti
i meta-jeziku-govoru-pismu-kodu
karakteristici fikcije
težini diskursa
manijama
dojavama
reciprocitetima
ideološkim matricama
remedijalizaciji
neprijatelju
kabareu
pismima Marku (1451 Hamilton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA)

Urednici:

Mia Ćuk
Sava Zolog

Comments

Avatar