Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Rymden
Share
Rymden. Podcast: Tiden

Rymden. Podcast: Tiden

Playing tracks by

Rymden.

När Thomas Mann frågar sig vad tid egentligen är kommer han fram till att trots att den saknar substans är den allsmäktig. För är det någonting vi alla delar så är det uppfattningen av tid. Människan talar om tiden genom begrepp som minuter, timmar, dagar, veckor, månader, år, decennium, sekel och millennium. Vi har sedan 4000 år haft ett behov av att mäta den. Egyptiernas och andra forntida civilisationers sätt att göra detta, och därigenom kunna uppfatta dagar och årstider, var med hjälp av månen och skuggorna som skapades av solen. De mekaniska klockorna uppfanns i medeltidens Europa under 12- och 1300-talen av kristna munkar för att användas som hjälpmedel i religiösa institutioner, där dagliga böner och arbetsscheman var strikt reglerade.

Comments