Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Radio Shemroon
Share
  • 3 years ago
خورشید خانوم ـ آدینه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ـ  کی بکنیم، تا بچه مون خوب از آب در بیاد؟

خورشید خانوم ـ آدینه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ـ کی بکنیم، تا بچه مون خوب از آب در بیاد؟

Playing tracks by

Meghan Trainor.

Tagged

#artin1o1

،محمد مهدوی فر تخریب چی و غواص دفاع مقدس به اتهام سرودن مثنوی ۳۲ بیتی الفبا
!!!!....با شکایت اطلاعات سپاه کاشان، دوباره به دادگاه احضار شد

»جرمش سرودن شعری از حقیقت ...« الفبا**

آ " مثل آزادی بر ما شد ارزانی"
آ" مثل آب و برق شد مفت و مجانی"

ب" مثل یک باتوم در دست مردی شوم"
روزی که می بارد بر ملتی مظلوم

پ" پول ایرانی خاکش به سر گشته"
در خواب می دیدم شاهی که برگشته

ت" چون تجاوزگر در داخل زندان"
دیگر نمی گویم از دختر ایران

ث" ثبت دوران شد افعال زشت ما"
نفرین و لعنت بر محصول کشت ما

ج" جنتی زنده پویا و پاینده"
ج" جنتی جوک شد اسباب هر خنده"

چ" چاه نفت ما پولش کجا رفته"
پول زبان بسته آخر چرا رفته

ح" چون حجاب زن از کودکی تا گور"
یا با زبان خوش یا با زبان زور

خ" مثل خلخالی آدمکشی عالی"
با این همه جانی جایش ولی خالی

د" اول داعش محصول نادانی"
خیلی شبیه ماست او در مسلمانی

ذ" اول ذلت بیچاره این ملت"
با این همه معتاد کو عامل و علت

ر" اول رهبر ر آخر رهبر"
ما جملگی یک تن او جمله بر ما سر

ز" مثل زن مثل زن های معمولی "
گفتم چرا می گفت از درد بی پولی

ژ" ژنده پوش شهر یک کودک ...

Comments