2/11/2018 Εκπομπή για το ζήτημα των πλειστηριασμών με άτομα από Ανοιχτή Συνέλευση κατοίκων Αγ.Παρασκ

2/11/2018 Εκπομπή για το ζήτημα των πλειστηριασμών με άτομα από Ανοιχτή Συνέλευση κατοίκων Αγ.Παρασκ