Keep up to date with every new upload!

Join free & follow REX files
Share
  • 88
  • 1 year ago
Boris Buden:  „Jezici retrofašizma: Kritičke napomene uz Deklaraciju o zajedničkom jeziku”

Boris Buden: „Jezici retrofašizma: Kritičke napomene uz Deklaraciju o zajedničkom jeziku”

Proces ubrzane revernakularizacije nacionalnih jezika na našim prostorima ima za posljedicu redukciju nacionalne kulture i nacionalnog jezika kao njenog autentičnog medija na njezinu identitetsku funkciju. To također uključuje njezinu transformaciju u dekadentnu formu kulturne baštine, dakle njezinu muzealizaciju, što se zbiva u širem historijskom kontekstu opće refeudalizacije društvenih odnosa. Da muzealizacija nacionalne kulture u formi baštine uopće ne proturječi uništavanju te baštine, potvrđuje simboličko i materijalno razaranje nasljeđa jugoslavenske socijalističke moderne i čak kulturno i političko odbacivanje nasljeđa prosvjetiteljstva. Ideološki okvir ove kulturne transformacije osugurale su teze historijskog revizionizma, prije svega ona o "dva totalitarizma". Riječ je o normalizaciji historijskog fašizma koji rapidno gubi svoje negativne konotacije i retroaktivno se integrira u historijsku i kulturnu baštinu nacije.

Comments