Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Pax_man
Share
Bài giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C

Bài giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C

Giảng tại nhà thờ Tiêu Động Thượng - tối Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C

Comments