Keep up to date with every new upload!

Join free & follow PMBT_HU
Share
  • 2 weeks ago
Civil Hírügynökség - Fogyasztóvédelem - Békéltetésről általában 2.

Civil Hírügynökség - Fogyasztóvédelem - Békéltetésről általában 2.

Vendég: Dr. Csanádi Károly a Pest megyei Békéltető Testület vezetője
Téma: A békéltető testület olyan szervezet, melynek hatáskörébe tartozik a termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, termékfelelősségi szabályok alkalmazásával valamint a szerződéskötésekkel, a szerződések teljesítésével, továbbá a szolgáltatások minőségével kapcsolatos fogyasztói jogviták rendezése. Az alternatív vitarendezés előnyei a peres eljárásokkal történő összehasonlításban; egyszerű – kevesebb a formalizált előírás, nincs olyan békéltető eljárás, melyben a jogi képviselet kötelező lenne, a kérelmező saját ügyében személyesen eljárhat, meghatalmazottként a fogyasztói panaszt ismerő családtagja is képviselheti az eljárásban, gyors – a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezése szerint 90 napon be kell fejezni, szükség esetén 30 nappal meghosszabbítható a határidő [Fgytv. 31. § (5) bekezdés]

Comments