Keep up to date with every new upload!

Join free & follow MônFM
Share
MônFM_Lleisiau_Môn_Anglesey_Voices_Summary_2014

MônFM_Lleisiau_Môn_Anglesey_Voices_Summary_2014

The fascinating life experiences and stories of a hundred Anglesey residents have been collected and safeguarded for future generations. Led by community radio station MônFM, the ‘Anglesey Voices’ project involved interviewing local people aged between 11 and 106 on a range of topics, including where they were brought up, their childhood memories, where they worked and other matters which had or were having an impact on their lives. The result is a treasure trove of hidden stories.

Mae profiadau a storïau bywyd rhyfeddol cannoedd o breswylwyr ynys Môn wedi eu casglu a'u diogelu i genedlaethau'r dyfodol. Bu’r gorsaf radio gymunedol MônFM yn arwain ar y prosiect 'Lleisiau Môn' a oedd yn cynnwys cyfweld pobl leol rhwng 11 a 106 mlwydd oed ar ystod o destunau, megis lle y cawsant eu dwyn i fyny, eu hatgofion o’u plentyndod, lle y buont yn gweithio a materion eraill a gafodd neu a arferai gael effaith ar eu bywydau. Canlyniad hyn oll yw trysorfa o storïau cuddiedig.

Comments