I’m Hải Đăng ✈️ (Chính Chủ)

Never miss another
show from I’m Hải Đăng ✈️ (Chính Chủ)

Login with Facebook

Posts

Lên xe nào các dân chơi !!!

Lên xe nào các dân chơi !!!

by I’m Hải Đăng ✈️ (Chính Chủ)
https://www.mixcloud.com/Imhaidang/demo-b%C3%A1n-simple-love-x-chuy%E1%BB%87n-t%C3%ACnh-l%C3%A1-gi%C3%B3-%C4%91%E1%BA%B7t-nh%E1%BA%A1c-lh-s%C4%91t-0352040858-hai-dang-remix/
2
1w ago
Dân chơi nghe phát biết nhạc gì luôn !!!

Dân chơi nghe phát biết nhạc gì luôn !!!

by I’m Hải Đăng ✈️ (Chính Chủ)
https://www.mixcloud.com/Imhaidang/vinahousedemo-b%C3%A1n-sai-l%E1%BA%A7m-c%E1%BB%A7a-emmm-%C4%91%E1%BA%B7t-nh%E1%BA%A1c-lh-s%C4%91t-0352040858-hai-dang-remix/
2
2w ago
Phê nức người luôn !!!

Phê nức người luôn !!!

by I’m Hải Đăng ✈️ (Chính Chủ)
https://www.mixcloud.com/Imhaidang/vietmix-anh-chẳng-sao-mà-ft-anh-đang-ở-đâu-đấy-anh-hai-dang-remix/
3
2w ago