سازمان ایران برای مسیح

سازمان ایران برای مسیح

Play all
Share

Never miss another
show from سازمان ایران برای مسیح

Login with Facebook

بررسی رسالۀ به عبرانیان
Share
Play all

بررسى رساله عبرانيان؛ مقدمه

بررسى رساله عبرانيان؛ مقدمه

by سازمان ایران برای مسیح

43:42
بررسی رسالۀ به عبرانیان درس دوم؛ برترى عيسى مسيح بر انبيا

بررسی رسالۀ به عبرانیان درس دوم؛ برترى عيسى مسيح بر انبيا

by سازمان ایران برای مسیح

52:34
بررسى رساله  به عبرانيان درس سوم؛ فصل  اول  آیه اول

بررسى رساله به عبرانيان درس سوم؛ فصل اول آیه اول

by سازمان ایران برای مسیح

37:44
بررسی رساله به عبرانیان درس چهارم؛ انسانیت و الوهیت مسیح

بررسی رساله به عبرانیان درس چهارم؛ انسانیت و الوهیت مسیح

by سازمان ایران برای مسیح

47:00
بررسی رساله به عبرانیان درس پنجم؛ برتری عیسی مسیح بر فرشتگان

بررسی رساله به عبرانیان درس پنجم؛ برتری عیسی مسیح بر فرشتگان

by سازمان ایران برای مسیح

47:50
بررسى رساله به عبرانیان درس ششم فصل دوم آيات یک الی چهارم؛ نجاتی برتر

بررسى رساله به عبرانیان درس ششم فصل دوم آيات یک الی چهارم؛ نجاتی برتر

by سازمان ایران برای مسیح

45:47
بررسى رساله به عبرانيان درس ششم (بخش دوم)، فصل ٢: ٥ الى ١٨

بررسى رساله به عبرانيان درس ششم (بخش دوم)، فصل ٢: ٥ الى ١٨

by سازمان ایران برای مسیح

45:42
بررسی رساله به عبرانیان درس هفتم فصل سوم آیۀ اول

بررسی رساله به عبرانیان درس هفتم فصل سوم آیۀ اول

by سازمان ایران برای مسیح

1:00:31
بررسى رساله عبرانيان درس هشتم، برترى عيسى از موسى؛ فصل سوم آيات ٢ الى ٦

بررسى رساله عبرانيان درس هشتم، برترى عيسى از موسى؛ فصل سوم آيات ٢ الى ٦

by سازمان ایران برای مسیح

56:46
بررسی رساله به عبرانیان درس نهم فصل سوم آیات هفتم الی نوزدهم؛ هشدار دوم

بررسی رساله به عبرانیان درس نهم فصل سوم آیات هفتم الی نوزدهم؛ هشدار دوم

by سازمان ایران برای مسیح

1:04:39