Debata „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

Debata „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

63 plays63
Uploaded 8 years ago8 years ago
1:31:52
Debata „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

Zrównoważony rozwój może dać impuls rozwoju obszarom wiejskim. Przykład Niemiec i rozwijanej w tym kraju energetyki odnawialnej pokazuje, że istnieje odpowiedni potencjał i przestrzeń. O lękach i szansach związanych z ekorozwojem porozmawiamy w stolicy rolniczego województwa.

W dyskusji, prowadzonej przez socjologa Uniwersytetu Warszawskiego, Adama Ostolskiego, udział wzięli:

– Emil Jabłoński, sołtys Żurawlowa, przedstawił wizję rozwoju swojej wsi po tym, jak jej mieszkańcom udało się zablokować działania światowego koncernu Chevron poszukującego gazu łupkowego;

– Ewa Sufin–Jacquemart, prezeska Fundacji Strefa Zieleni, która opowiedziała o strategiach samorządów na swój rozwój i tym, na ile realizują one zasady zrównoważonego rozwoju;

– Marcel Kwaśniak, ekspert w zakresie marketingu turystycznego, zarysował szanse, jakie społecznościom lokalnym daje nowoczesna ekoturystyka.

Comments

Avatar