Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Fundacja im. Heinricha Boella
Debata „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

Debata „Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich”, Lublin

Zrównoważony rozwój może dać impuls rozwoju obszarom wiejskim. Przykład Niemiec i rozwijanej w tym kraju energetyki odnawialnej pokazuje, że istnieje odpowiedni potencjał i przestrzeń. O lękach i szansach związanych z ekorozwojem porozmawiamy w stolicy rolniczego województwa.

W dyskusji, prowadzonej przez socjologa Uniwersytetu Warszawskiego, Adama Ostolskiego, udział wzięli:

– Emil Jabłoński, sołtys Żurawlowa, przedstawił wizję rozwoju swojej wsi po tym, jak jej mieszkańcom udało się zablokować działania światowego koncernu Chevron poszukującego gazu łupkowego;

– Ewa Sufin–Jacquemart, prezeska Fundacji Strefa Zieleni, która opowiedziała o strategiach samorządów na swój rozwój i tym, na ile realizują one zasady zrównoważonego rozwoju;

– Marcel Kwaśniak, ekspert w zakresie marketingu turystycznego, zarysował szanse, jakie społecznościom lokalnym daje nowoczesna ekoturystyka.

Comments