Fundacja im. Heinricha Boella profile image

Fundacja im. Heinricha Boella

Warsaw, Poland

Fundacja im. Heinricha Bölla jest zieloną fundacją polityczną, wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami pozarządowymi. Od 2002 roku Przedstawicielstwo w warszawie jako 1 z 29 biur niemieckiej centrali zajmuje się demokracją płci, integracją europejską, wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityką energetyczną i ochroną klimatu. Podstawowym zadaniem jest edukacja obywatelska, której celem jest kształtowanie postaw demokratycznych, wspieranie zaangażowania społeczno-politycznego i porozumienia pomiędzy narodami. Fundacja wydaje publikacje (w wersji papierowej i elektronicznej), organizuje debaty, konferencje, warsztaty eksperckie, letnie uniwersytety oraz wspiera projekty artystyczne.
Więcej informacji o naszych aktywnościach na www.pl.boell.org oraz http://www.facebook.com/HBSWarszawa.