Keep up to date with every new upload!

Join free & follow FFabula
Share
  • 46
  • 1 year ago
Představení knihy Pavla Koláře a Michala Pullmanna  "Co byla normalizace?"

Představení knihy Pavla Koláře a Michala Pullmanna "Co byla normalizace?"

„Jedním z axiomů historika coby vyšetřujícího soudce je přesvědčení, že dějiny normalizace lépe pochopíme tehdy, budeme-li usilovat o mnohovrstevnatý obraz minulosti a budeme-li jej nazírat z různých úhlů pohledu. Trvání na „jediném správném“ výkladu již naše historická věda jednou zažila a draze za to zaplatila. Jak pravil Palacký, do „srdcí a ledví“ může nahlédnout jen Bůh (a Josef Stalin, dodal by ironicky svědek 20. století). Náš přístup se proto snaží postihnout normalizační společnost v její rozmanitosti, neomezuje se pouze na dějiny politických špiček nebo opozice; zachycuje pestrou škálu často rozporuplných postojů a zkušeností, které se vzpírají kategorickému dělení na viníky a oběti. Vycházíme z předpokladu, že komunistická diktatura nebyla jen výsledkem mocenské svévole, ale vyplývala také z daných společenských vztahů, jakkoliv nerovných.“

Comments