Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Efrat Bezarkon
Share
  • 62
  • 5 years ago
02 Aleph Academy Prpo. Yaara Bar-On Myth of Birth

02 Aleph Academy Prpo. Yaara Bar-On Myth of Birth

תכנית שנייה: היריון לא רצוי בסוף תקופת ימי הביניים, 25% מההריונות היו הריונות שמחוץ לנישואין. נשים וגברים נישאו בגיל מאוחר יחסית – 25 ומעלה. יחסי מין לפני הנישואין היו רווחים – בין השאר בשל התפיסה שאישה צריכה לקיים יחסי מין כדי לשמור על בריאותה. כיצד התמודדו אנשי התקופה עם הריונות לא רצויים? בתכנית זו נעסוק בהיסטוריה של אמצעי המניעה והאמצעים להפסקת הריון. נשמע על "הסימנים הקדמוניים" להריון - מה היה מקובל נדבר על האופן בו תפסה החברה נשים עקרות וגברים עקרים, ונכיר "מתכונים מומלצים" מהתקופה להגברת הפריון.

Comments