Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Dj Karl ·Malaysia
DJ Karl 2k17 在一块-恒温-忘记你我做不到-可惜没如果-青花苔没有你真的好孤单-请你原谅我-最好的安排<3

DJ Karl 2k17 在一块-恒温-忘记你我做不到-可惜没如果-青花苔没有你真的好孤单-请你原谅我-最好的安排<3

Chart positions

This upload was 4th in the #electronic dance music chart, 5th in the #electro chart, 15th in the #electronic chart and 21st in the #electronica chart.

Comments

HiNRG
HiNRG

如果你喜欢这个真棒音乐,你可能会喜欢我的。 DJ Hi NRG
If you like this awesome music, you might like mine. DJ Hi NRG
https://www.mixcloud.com/hienergy/
Nếu bạn thích âm nhạc tuyệt vời này, bạn có thể thích tôi. DJ Hi NRG
https://www.mixcloud.com/hienergy/

JingYee
JingYee

不慢不快剛剛好哈哈😂

Dj Karl ·Malaysia

Thx !<3