Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Arnilo1
אם נרצה - ראיון עם אלכס קצ'אן על אקו-חקלאות - חלק ב

אם נרצה - ראיון עם אלכס קצ'אן על אקו-חקלאות - חלק ב

ראיון עם אלכס קצ'אן על אקו-חקלאות ועל השפעת המזון על התודעה האנושית.
בחלק ב' אנחנו מעמיקים בנושא הרוחניות של המזון והשפעתו על התודעה האנושית מנקודת מבט של הרפואה האירוודית, ומבחינת הקארמה של המזון וכן דנים בדרכים לחזק את הקשר של אנשים לאדמה וליצור חקלאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים.

Comments