Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Amir Aranya
Share
שירת הפרטיטורה - תוכנית מספר 3 - חגית גרוסמן - עורך: אמיר ארניה

שירת הפרטיטורה - תוכנית מספר 3 - חגית גרוסמן - עורך: אמיר ארניה

שירת הפרטיטורה היא תוכנית שמשלבת הקראה של שירה עברית בקולם של משוררים מקומיים יחד עם מוזיקה קלאסית ליצירת מימד שלישי. בתוכנית מספר 3 התארחה המשוררת חגית גרוסמן.
כאן קול המוסיקה - 91.3 אף אם - תאגיד השידור הישראלי - 18.05.17
עורך: אמיר ארניה

Comments