Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Slow Show
Share
  • 59
  • 2 years ago
SUBVERZIJA NA INTERNET RADIJU - ZVUČNA ETNOGRAFIJA

SUBVERZIJA NA INTERNET RADIJU - ZVUČNA ETNOGRAFIJA

Playing tracks by

Will Saul.

Chart positions

This show was 20th in the global interview chart.

Emisija je nastala kao deo istraživanja na temu „Da li postoji subverzija na internet radiju u Srbiji?“ U razgovoru sa Larom Končar i Ivom Janković, autorkama emisije „Zvučna etnografija“, razmatralo se da li alternativni mediji stvaraju dodatni prostor za subverzivno i aktivističko delovanje na polju društva, kulture i umetnosti. Posebna pažnja se posvetila internet radiju kao jednoj od formi alternativnih medija. Preispitivalo se da li radio-emisije na internetu svojim sadržajem i načinom produkcije uspevaju da provociraju, dovedu u pitanje ili pak ospore vrednosti mejnstrim medija u cilju formiranja kritičkog diskursa u društvu, da li subverzivni karakter ovog medija ima potencijal da izađe iz okvira medijskog i da destruiše društveni poredak, njegov javni moral, vrednosti, strukture moći i vlast.

https://www.mixcloud.com/zvucnaetnografija/

Ilustracija - Aleksandra Tosman

Comments