Keep up to date with every new upload!

Join free & follow 9up City 九龍誠寨
Share
  • 2 years ago
九龍誠寨 episode 16 2016 立法會選舉回顧

九龍誠寨 episode 16 2016 立法會選舉回顧

01:00 勢均力敵香港島 - 點解維基會輸? 羅冠聰盡吸首投族
07:00 風起雲湧九龍西 - 黃毓民落敗
14:00 新界西風雲人物 - 朱凱迪票王,松泰突襲何君堯得手及周永勤退選
27:00 新界東春秋時代 - 長毛得末席,社民連與人力結盟,新同盟反艇
44:00 九龍東楚河漢界 - 黃洋達又選唔到
46:00 超區之戰 - 黃國興落選
47:00 建築及測量界 - 泛民突襲
50:00 雷動計劃成功定失敗?

Comments